Dating regler Hørsholm

Dansk Standard afholder sammen med Dansk Industri den 15.

september 2015 et seminar om de nye EU-krav til fabrikanter, importører og forhandlere.

Hvad angår de tekniske krav sagde Sven Lundbech: ”Der er ingen indholdsmæssige ændringer i de væsentlige krav, dvs.

dating regler Hørsholm-67dating regler Hørsholm-59

Det er rart at deltage i mødet og tale med folk, der har mere indsigt i det, så jeg er sikker på at tolke direktivet korrekt.” Nusreta Halilovic, EMC-specialist hos Inor i Sverige, var også glad for at bliver ajourført med den nyeste viden om EMC-direktivet, og så det som én af de mange ting, hun får ud af sit medlemskab af EMC Klubben: ”Der er mange fordele for mig ved at være medlem af EMC Klubben.

Jeg bliver både opdateret på den nyeste EMC-viden, direktiver og standarder og har adgang til DELTA’s test-selv-faciliteter, hvor der altid er mulighed for at få hjælp til testmetoderne og til at sætte testudstyret rigtigt op.” Ud over de EMC-faglige møder afholder EMC Klubben flere uddannelse- og testarrangementer for medlemsvirksomhederne.

Dette er smerteligt for begge parter, for i stedet at deale med vores smerte, har vi travlt med at dele billeder af mojitos og trutmunde, for at vise, hvor godt vi har det uden vores eks, blot for senere at grde snot over dem til 'The Notebook'.

” lød det indledningsvist fra salen, da 25 EMC-specialister den 2.

Til gengæld er der sket en tilpasning af reglerne for fabrikanter, importører, distributører, bemyndigede organer og tilsyn, så det nu fremgår klarere, hvilke forpligtelser, de har”.

Per Crety fra Dansk Standard supplerede i sit indlæg med at oplyse, at Annex ZZ er vigtig at gøre sig bekendt med, idet det beskriver den standard, der skal bruges til at teste op mod EMC-direktivet.Nej, s er det meget bedre at lade som om, man er ligeglad.Ogs selv om det betyder, at du ender med at bruge weekenden alene med Netflix og pizza. Hvis bare en persons sociale medie-kontoer viste, hvem de virkelig er.Kristian Baasch Thomsen fra Kamstrup holdt et indlæg om den praktiske betydning af det nye EMC-direktiv og sagde følgende om ikrafttrædelsesdatoen: ”Som sådan vil der ikke være en overgangsperiode fra det gamle til det nye direktiv træder i kraft, hvilket betyder, at den 19.april 2016 skal I leve op til det gamle direktiv, og dagen efter (den 20.Men det ville selvflgelig betyde billeder af opkast foran baren fredag nat og udtvret make-up og uglet hr sndag morgen. Men fordi vi ser en person mere via sociale medier end i virkeligheden, kan vores fantasi hurtigt lbe af med os, og vi danner os alle mulige billeder af, hvordan personen er, inden vi overhovedet har lrt dem at kende.