partnerbörse Herne Intim date dk kerteminde bibliotek

Samtidig ser jeg frem til at bygge et nyt team og udvikle strategien for A. Læs mere om Det Sociale Initiativ Se Altingets artikel om Donationen A. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har besluttet at yde yderligere støtte til Operaen på det kgl. Støtten gives dels til omfattende investeringer i opdatering og udskiftning af Operaens tekniske installationer samt energioptimering for et grønnere og mere bæredygtigt teater.

Tøndermarsken indgår i UNESCO-verdensarvsområdet Vadehavet og er én af hovedindgangene til Nationalpark Vadehavet. Tøndermarskens unikke bygningskultur, enestående natur samt de egnsspecifikke fødevarer rummer et enormt potentiale som afsæt for udvikling og formidling af området. Oprindeligt var det tanken, men fredningsbestemmelser forhindrede, at ARKEN kom til at ligge i vandkanten, da kunstmuseet blev opført i 1996.

Det består af en ringvold på 30.000 m Dens lige findes ikke noget andet sted i verden. Møller Fonden, Realdania og Tønder Kommune investerer nu sammen 210 mio. i det sønderjyske område for at give et mærkbart løft og sikre det en bæredygtig udvikling langt ind i fremtiden. Hele renoveringsarbejdet er udført med respekt for den fredede bygnings arkitektoniske værdier.

Det 15 etager høje Campus Kollegiet ved SDU har modtaget den estimerede engelske arkitekturpris Civic Trust Award, som har fokus på byggeri, der bidrager positivt til lokalsamfundet. På soklen af den gamle bygning står et moderne og markant arkitektonisk byggeri med forskudte etager beklædt med perforeret aluminium. Møllerske Støttefond har i slutningen af 2016 bevilliget 121,5 mio. oktober 2016 I dag præsenterer Odense Bys Museer planerne for realiseringen af et nyt H. Læs mere om Folkeskoledonationen Med en vækst på 44 % i antallet af studerende over de sidste seks år har Syddansk Universitet god brug for det nye Campus Kollegiet, som blev indtaget af de første 85 beboere ved en indvielsesfest den 4. De resterende 180 flytter ind senere i september, når alle 15 etager står klar. Indtil da får de studerende gavn af cyklen i Odense, som i maj blev kåret til Årets Cykelby og i nær fremtid forbedrer cykelmulighederne i området yderligere ved at udbygge ruten mellem midtbyen og SDU til en supercykelsti. Der kan også i denne ansøgningsrunde søges om midler til kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmetoder inden for alle folkeskolens fag og områder. "Derfor er efterårets ansøgningsrunde tilrettelagt, så der i foråret 2016 vil være bedre mulighed for at detailplanlægge projekterne samtidig med den øvrige planlægning af det kommende skoleår", udtaler han.

I sin begrundelse for prisen til Campus Kollegiet peger Civic Trust Award blandt andet på byggeriets karakteristiske og let genkendelige form samt den fine landskabsmæssige forbindelse, det skaber mellem SDU og det nye Cortex Park. I dag er interessen for naturvidenskab og teknik større end nogensinde. Læs mere om kollegiebyggeriet Med efterårets ansøgningsrunde er der for fjerde gang mulighed for at søge om midler fra A. Kommende ansøgningsrunder Modsat efterårets ansøgningsrunde, hvor der kan søges bredt, forventer A. Møller Fonden at fokusere på et begrænset antal specifikke indsatsområder i foråret 2016.

Jan Leschly er i dag bestyrelsesformand og managing partner i Care Capital LLC. Møller Holding er stadig i sine tidlige år, og vi har fokus på at styrke organisationen. Og Jan kan kombinere dette med sit dybe kendskab til A. Visionen for det samlede initiativ er, at gøre Tønderområdet attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Læs mere om projektet Se ARKENS film om øen Nu åbner KUNSTEN i Aalborg igen efter en omfattende restaurering. Møller Fonden har støttet det vigtige restaureringsløft, der blandt andet har inkluderet udskiftning af hele den karakteristiske, hvide marmorfacade.

Møller Holding ejer i dag 51,2% af stemmerne og 41,5% af aktiekapitalen i A. Møller - Mærsk A/S og 20% af aktiekapitalen i Danske Bank A/S. Jan Leschly har stor international erfaring som CEO og bestyrelsesmedlem i store internationale børsnoterede virksomheder. Der etableres madpakkepladser, fugleobservationsposter og sheltere på udvalgte steder til ophold for de besøgende. Med Kunstens Ø indleder ARKEN en ny æra i museets historie, hvor bygningen endelig er på plads i sine omgivelser og kan fejre 20-års jubilæum.

I det daglige er faciliteterne hjemsted for både den nationale roelite og for en mangfoldig brugergruppe, herunder hovedstadsområdets mange kano- og kajakglade klubmedlemmer. til projektet at sikre dansk rosport de bedst tænkelige rammer i balance med det naturskønne sølandskab. Indenfor åbner foyeren sig med en gigantisk siddetrappe, der binder skolens fællesområder med kantine og bibliotek sammen. sigte på at forstærke civilsamfundets samspil med udsatte familier, bedre familiestøtte i kommunerne, styrkelse af udsatte borgeres håndtering af job og uddannelse, forskning i familiers læringsmiljø samt uderum til rehabilitering af voldsramte kvinder. Sidstnævnte har vundet stor anerkendelse for udstillingerne på Titanic-museet i Belfast. De ældste af bygningerne er fra midten af 1800-tallet og dannede i mere end 150 år ramme om maltproduktion til hjemmemarkedet såvel som til et internationalt marked. Møller Fonden har sammen med en række andre fonde og lokale bidragsydere støttet det markante transformationsprojekt, som i midten af 2019 forventer at kunne slå dørene op til et nyt kreativt mødested, hvor offentlige servicetilbud og private ildsjæle står i spidsen for et miks af mikrobryggeri, madværksted og atelierpladser samt kulturhus, ungekulturmiljø og et fusioneret bibliotek/museum/arkiv. Ansøgningsrunderne i 2016 tager højde for denne vurdering, og er således tilrettelagt "så der ikke søsættes kompetenceudviklingsindsatser i helt samme takt som hidtil og samtidig sættes fokus på nogle af de fagområder, hvor vi står med særlige udfordringer", udtaler Henrik Tvarnø. I dag er hver femte af SDUs studerende fra udlandet.

Når det nye nationale rostadion efter forventning står færdigt i begyndelsen af 2020, får de danske roere ikke blot moderne træningsfaciliteter i verdensklasse. Med Fondens bevilling til selve rocentret understøttes både det uformelle klubliv og elitens muligheder for at forberede sig til nye toppræstationer. Læs vores artikel om byggeriet skolebyggeri i Københavns Nordhavn. Udover fleksible og innovative undervisningsfaciliteter rummer skolen tre sportshaller og en teatersal med plads til 350 gæster. Støtten er gået til indsatser inden for fem fokusområder, og blandt modtagerne er såvel ngo'er, kommuner og uddannelsesinstitutioner som forskere. Begge firmaer er til stede ved dagens præsentation af projektet, der forventes at koste 305 mio. Den dag i dag står det betagende fabrikskompleks som et stykke bevaringsværdig kulturarv fra den danske industrialiserings guldalder. Han siger videre:"Vi ser frem til at modtage fagligt stærke ansøgninger, der sigter på varige løft af fagområderne. Det vil også præge kollegiet, hvor 2/3 af beboerne bliver danske studerende og 1/3 internationale.

Den er i konstant udvikling, og jeg ser frem til også at deltage i denne fra en lidt anden vinkel i bestyrelsen for A. Og ikke mindst er det en bro for de gående, der tilmed kan nyde et eftertænksomt ophold midt i havnen. Læs hele Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglas åbningstale her Fra i dag kan man benytte Inderhavnsbroen, når man skal gennem København. Det samlede broprojekt er realiseret via en donation fra A. Når oplevelsescenteret slår dørene op i 2020, strækker det sig over et areal på 50 ha med en privilegeret adgang til hav, åbent land, skov og by. Som ramme er den derfor et mønstereksempel på, hvad et hospice anno 2016 skal kunne tilbyde. Som noget helt væsentligt er der tillige etableret nyt varme- og ventilationsanlæg samt udført omfattende installationsforbedringer på hele etagen til understøttelse af den i dag langt mere IT-baserede undervisning.

Møller - Mærsk er en fantastisk virksomhed, som jeg har været glad og stolt over at være en del af de seneste mange år. Det er tillige en oplevelsesbro, der forbinder byområderne med kulturinstitutioner og den store fortælling om Københavns maritime historie. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ved åbningen af Inderhavnsbroen. Sammen med de mindre kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen binder Inderhavnsbroen København bedre sammen, og gør det lettere, hurtigere og mere sikkert for borgere og turister at komme på tværs af byen, hvad enten de er på cykel eller til fods. Natur KRAFT-parken placeres natur- og bynært lige uden for Ringkøbing tæt på Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Vonå og Vesterhavet. Det gælder helt overordnet, at bygningen skal understøtte det lindringsarbejde, personalet udfører, så de særlige behov, patienter og pårørende har i den tid, de opholder sig på stedet, kan imødekommes optimalt. Møllerske Støttefond har støttet byggeriet med 25 mio. Læs mere om byggeriet En større renovering af skolebygningen ved Herlufsholms Skole og Gods er netop afsluttet med støtte fra A. Det betyder bedre og lysere lokaler, gangarealer og opholdsrum til elever og lærere.

Initiativet løber over fem år med fokuseret inddragelse af områdets borgere, erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder ud fra en målsætning om, at den lokale involvering skal definere og bære udviklingen. Ruterne binder kulturspor og naturseværdigheder sammen suppleret af omfattende formidling langs ruterne, der fører de besøgende gennem fortællinger om marsklandskabet, dets kultur og dyreliv, digernes historie og marsken og vadehavet som fødekammer for et rigt dyreliv. Rundt om den usædvanlige bygning er udgravet en bred kanal, hvis vandforsyning flyder ind fra den nærliggende Jægersø og omskaber museumsgrunden til en ø, publikum har adgang til via fem nye broer. Målet har været at skabe større overensstemmelse mellem bygningens udformning og omgivelserne, men i lige så høj grad at pirre publikums sanseoplevelser og hermed tilføre kunstoplevelsen yderligere værdi.